• shopping-cart

  PHÒNG KINH DOANH

  0358 36 36 36

  dieu-hoa

  Kỹ thuật và dự án

  0914.631.888

  icon-sua-chua

  Bảo hành

  0358 56 56 56

 • Dự án
  Sử dụng Hệ thống điều hòa VRF-LG, CS 496 HP
  Sử dụng hệ thống điều hòa VRF - LG,  CS 440 HP
  Sử dụng Hệ thống điều hòa Trung Tâm VRV DAIKIN -  . CS_180 HP
  Sử dụng Hệ thống Điều hòa dấu trần nối ống gió DAIKIN, CS_ 135 HP
  Sử dụng Hệ thống điều hòa  dấu trần nối ống gió, Hãng GENERAL . CS_ 60 HP
  Sử dụng Hệ thống điều hòa nối ống gió-DAIKIN. CS_ 60 HP
  Sử dụng hệ Điều hòa VRV-DAIKIN, CS 30 HP
  Sử dụng Điều hòa trung tâm VRV DAIKIN, CS 22HP
  Sử dụng Hệ thống điều hòa Trung Tâm VRV - DAIKIN-  . CS_26 HP