• shopping-cart

  Mua hàng

  02386.252.666

  dieu-hoa

  Kỹ thuật và dự án

  0914.631.888

  icon-sua-chua

  Bảo hành

  02386.252.666

 • Dự án
  Sử dụng 100% hệ thống Điều hoà Trung tâm VRV -Daikin, CS -588 HP
  Sử dụng 100% hệ thống Điều hoà Trung tâm VRV -Daikin, CS -390 HP
  Sử dụng hệ thống Điều hoà Trung tâm VRF- LG. CS -350 HP
  TOWER TRUNG ĐỨC Nghệ An. Sử dụng hệ thống Điều hoà Âm trần SkyAil-Daikin, CS 600 HP.
   Sử dụng 100% hệ thống Điều hoà Trung tâm VRV -Daikin, CS -760 HP
  Sử dụng Hệ thống điều hòa Trung Tâm VRF - PANASONIC-  . CS_ 560 HP
  Sử dụng Hệ thống điều hòa trung tâm VRF- LG. CS_ 150 HP
  Sử dụng hệ thống điều hòa VRF - LG,  CS 320 HP
  Sử dụng Hệ thống điều hòa VRF-LG, CS 496 HP
  Sử dụng hệ thống điều hòa VRF - LG,  CS 440 HP
  Sử dụng Hệ thống điều hòa Trung Tâm VRV DAIKIN -  . CS_180 HP
  Sử dụng Hệ thống Điều hòa dấu trần nối ống gió DAIKIN, CS_ 135 HP